Loodgieterswerk

Het complete loodgieters werk omvat onderstaande disciplines. Deze werkzaamheden kunnen in combinatie, maar ook per onderdeel afzonderlijk, voor u uitgevoerd worden.

 • koud en warmwaterleidingen              Riool
 • sanitaire toestellen en -meubels
 • gasleidingen
 • rioleringen
 • goten- en hemelwaterfavoeren
 • zinkwerkzaamheden
 • complete badkamerrenovatie

maar ook:

 • drainage
 • afvoergoten aan hellingsbanen
 • terreinriolering
 • regenwateropvang
 • circulatieleidingen
 • brandpreventievoorzieningen
 • legionella preventie