Skip to main content
0475 53 24 51 (Storing? 24 uur service)    pleunis@pleunisinstallaties.nl

Heeft u een storing aan uw cv-ketel, een lekkage aan een waterleiding of een ander defect aan uw sanitaire of verwarmingsinstallatie?

Onze service- en onderhoudsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!

Een storing aan uw cv-toestel?

Onze vakkundige monteurs zullen er alles aan doen een storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Storingsbeurten worden uitgevoerd binnen 24 uur na melding,
tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt. De planning en coördinatie wordt geregeld via onze service afdeling bereikbaar via telefoonnummer 0475-53 24 51 keuze 1.

Heeft u een onderhoudscontract bij ons, dan geniet u van de voordelen.  Door regelmatig onderhoud aan uw cv-toestel verkleind u de kans op een storing.

Veel gestelde vragen

Storingsmelding

Een woning van de woningvereniging?

Woont u in een woning van een woningvereniging waarbij aangegeven is dat Pleunis installaties uw installateur is voor het onderhoud van het cv-toestel, dan kunt u een storing rechtstreeks bij ons melden via telefoonnummer 0475-532451 keuze 1.

Voor alle overige storingen aan de water-, gas- en/of sanitaire installatie dient u eerst contact op te nemen met uw woningvereniging!

Een eigen woning?

Bent u zelf eigenaar van de woning dan kunt u te alle tijde een storing bij ons melden, ook als u nog geen klant bij Pleunis installaties bent.
Meld uw storing telefonisch via 0475-532451 keuze 1.

Pas op!

Kosten voor het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie zijn altijd voor rekening van de klant. Controleert u derhalve vóór een storingsmelding altijd de installatiedruk, als deze niet goed is, voer dan de werkzaamheden uit zoals omschreven onder 'vaak gestelde vragen' cv installatie bijvullen.

Tip.

Geeft het toestel een bepaade storingscode aan, schrijft u deze code dan op alvorens u een reset van het toestel uitvoert. Het toestel resetten doet u door de
resetknop in te drukken of u trekt even de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden alvorens u de stekker weer insteekt.

Diverse veel gestelde vragen

Heeft u een storing of een ander probleem. Misschien vindt u hier al een oplossing!      

Installatie moet vaak worden bijgevuld

Neem contact op met Pleunis installaties, mogelijk is er een lekkage of het expansievat is stuk.

Lawaai in radiatoren en/of leidingen (ruisen/borrelen)

Mogelijk is er lucht in de installatie en/of te weinig waterdruk.
U kunt de installatie ontluchten, bijvullen en wederomontluchten.

Ketel slaat niet aan

Controleer de waterdruk, deze is mogelijk te laag, vul water bij.
Controleer de waakvlam, is deze uit, opnieuw ontsteken.
Controleer de hoofdzekering.

Radiatoren worden niet warm

Er bevindt zich mogelijk lucht in de radiatoren, ontlucht de installatie.
De ketelthermostaat staat niet goed ingesteld.
Stel uw ketelthermostaat in op 80-90 graden Celcius.
Kamerthermostaat staat te laag. Kamerthermostaat hoger zetten.
Mogelijk is de pomp vastgelopen. Neem contact op met Pleunis installaties.

Wel warm water geen verwarming

Mogelijk druppelt er een warmwaterkraan. Waterkranen dichtdraaien.
Kamerthermostaat staat te laag. Kamerthermostaat hoger zetten.
Batterijen kamerthermostaat zijn leeg, vervang de batterijen.
Omschakelventiel werkt niet. Neem contact op met Pleunis installaties.

CV installatie bijvullen

 • Stel de cv-ketel buiten bedrijf door de stekker uit het stopcontact te halen.

 • Wacht tot de ketel temperatuur onder de 30 graden Celsius gedaald is.

 • Sluit de installatie aan op de waterleiding en wel als volgt:
   

 • Bevestig de slang aan de kraan van de waterleiding.(gebruik de wasautomaat kraan of een andere in de woning aanwezige tapkraan).
  pleunis installaties tapkraan

 • Bevestig het andere tapeind op de vulkraan van de cv-installatie. ( meestal zit deze kraan in de buurt van de c.v.-ketel maar kan ook op de een radiator in de badkamer of keuken zitten).

  pleunis installaties lena

 • Alvorens de vulslang vast te draaien deze eerst met water vol laten lopen met water om de lucht uit de slang te verwijderen, zodat deze niet in de cv-installatie komt.

 • Als de slang vol met water zit dan vastdraaien op de vulkraan.

 • Zet nu de kranen open; eerst de waterleiding kraan en daarna de vulkraan van de cv-installatie. Vul de installatie tot de minimale insteldruk van ca. 1,5 atmosfeer is bereikt.(Ga nooit hoger dan 2 atmosfeer) De druk kan op de manometer worden afgelezen.

 • Sluit de kranen in dezelfde volgorde als het openzetten om te voorkomen dat er weer water uit de cv-installatie in het drinkwatercircuit komt.

 • Steek de stekker weer in het stopcontact.

 • Ontlucht de installatie. Indien de druk bij het ontluchten meer dan een halve atmosfeer terugloopt moet u weer bij vullen (herhaal bovenstaande procedure). Zo niet, dan kunt u de vulslang verwijderen. 

KOPPEL DE VULSLANG ALTIJD AF ZODAT U ZEKER WEET DAT ER GEEN DRUK MEER OP DE VULSSLANG STAAT EN DEZE NIET KAPOT SPRINGT.

CV installatie ontluchten

 • Heeft u de cv-installatie net bijgevuld dan is het van belang dat de installatie ontlucht wordt.

  1. U begint met het ontluchten bij de radiator die het dichtst bij de cv-ketel staat. Hierna doet u dit met alle radiatoren die in het  verlengde van de leidingen lopen.

  2. Ontluchten doet u alleen via de hiervoor bestemde ontluchtingsstop boven op, of op de zijkant (bovenaan) van de radiator.

   pleunis installaties ontluchter 1pleunis installaties ontluchter 2

  3. U draait met de speciale ontluchtingssleutel voorzichtig de ontluchtingsstop open; indien er lu cht in de radiator zit zal dit met een gesis ontsnappen. Zodra er water uit de ontluchtingsstop komt is de radiator ontlucht , draai nu de ontluchtingsstop weer dicht. Doe hetzelfde bij alle radiatoren.

   pleunis installaties ontluchtingssleutel

  4. Is de hele installatie ontlucht moet u nog controleren of de druk in de installaties nog hoog genoeg is. Zie hiervoor cv installatie bijvullen.

Onderhoudscontract

Regelmatig preventief onderhoud aan uw cv-(combi) toestel draagt bij aan een optimale conditie van uw installatie. Bij de onderhoudsbeurt wordt het cv-toestel gecontroleerd, afgesteld, schoongemaakt en op feilloze werking gecontroleerd. Mankementen worden vroegtijdig gesignaleerd en verholpen.

Met het service- en onderhoudscontract van Pleunis installaties wordt voorzien in een 2-jarig onderhoud, waarbij de kans op een storing kleiner wordt en de levensduur wordt verlengd. Mocht zich echter tussentijds toch een storing voordoen, dan wordt deze zonodig direct verholpen.

Het contract biedt u overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden zekerheid voor een jaarlijks vast bedrag.

De prijs van een service- en onderhoudscontract 
bedraagt 164,43 per jaar.
Deze prijzen zijn inclusief arbeidsloon, voorrijkosten en BTW doch exclusief materiaalkosten.

Om een contract te kunnen afsluiten zal er voor rekening van cliënt, preventief onderhoud alsmede een toestelkeuring moeten plaatsvinden. Pleunis installaties behoudt zich het recht voor toestellen uit te sluiten. Bij het afsluiten van het contract wordt over de nog resterende maanden van het lopende kalenderjaar de contractprijs per jaar naar evenredigheid aan u in rekening gebracht. Vervolgens betaalt u in januari van het daarop volgende jaar de volledige contractprijs per jaar.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u gaarne naar de Algemene Voorwaarden Pleunis installaties.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een service- en onderhoudscontract verzoeken wij u het formulier aanvraag onderhoudscontract in te vullen. Een aanvraag per telefoon kan natuurlijk ook.

iconpdf Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)

iconpdf Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen

iconpdf Algemene Voorwaarden Pleunis Installaties voor Service- en onderhoudscontract

 

24 uur servicedienst
bij storingen!
0475 53 24 51
of vul ons contactformulier in

contformoff

offtformoff

onderhoudoff