Skip to main content
0475 53 24 51 (Storing? 24 uur service)    pleunis@pleunisinstallaties.nl

Genealogie

De wens van de klant zetten wij om in een efficiënte installatie.

De firma Pleunis bestaat al bijna 100 jaar en is daarmee één van de oudste niet-agrarische bedrijven uit deze regio. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in CV-ketels, duurzame energie installaties, loodgieterswerk, verwarming en service en onderhoud van alle bovengenoemde gebieden. Het leuke is dat het heel anders had kunnen lopen; het had een succesvol horeca imperium kunnen worden, of een bloeiend taxi bedrijf of veel van de andere zaken waarmee Martin Pleunis, de oprichter van het bedrijf, zich in de beginperiode mee heeft beziggehouden. Maar wat niet mogelijk zou zijn geweest is dat Pleunis een niet gekende naam in onze regio zou worden; daarvoor was het ondernemerschap te sterk en de interesse in mens en gemeenschap te groot.

martin met taxi

Martin Pleunis, links schilderij, rechts in de eerste taxi van Sint Odiliënberg

1895. Martin Pleunis wordt geboren in Molenbeersel, België. In de oorlog vlucht Martin naar Engeland, sluit zich van daar aan bij de geallieerde troepen en heeft de oorlog aan de IJzer meegemaakt. Nederland was neutraal gebleven in WOI terwijl in België de loopgravenoorlog het land op de martelbank had gelegd en de bevolking economisch te gronde richtte. Martin besluit om zich in het rijkere Nederland te gaan vestigen in eerste instantie als kok maar al snel is hij omgeschakeld naar een fietsen reparatiebedrijf.

In 1931 verhuist het bedrijf naar de Hoofdstraat 23 in Sint Odiliënberg, waar het fietsenbedrijf werd voortgezet maar tegelijk ook een café werd geopend en iets later werd de eerste auto in deze regio gekocht om zo een taxi-activiteit te starten. Daarnaast beheerde mevrouw Pleunis de winkel bij het pand. Veel later, tijdens de tweede generatie Pleunis zou die verscheidenheid van bezigheden  de firma de bijnaam van “PottenpannenPleunis”  hebben gegeven.

Martin, als goede ondernemer, ziet kansen en is niet bang om in die kansen te investeren en kwistig zijn tijd (en die van het gezin) voor het bedrijf in te zetten. Berg wordt in de twintiger jaren aangesloten op het elektrisch net en de 1.000 inwoners in het dorp willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk een aansluiting in hun woning krijgen. Martin heeft toen snel 12 hulpkrachten geleerd wat er gedaan moest worden en kon zo aan de vraag  voldoen.

Na WOII hervatte ook in Nederland het normale leven weer en dus gingen ook de voetballers van Berg het veld weer in maar hadden nog geen shirtjes. In België was toen wel makkelijk aan textiel te komen en dus pakte Martin zijn fiets om met zijn Belgische paspoort zeker te stellen dat de Bergse voetbalhelden hun medestrijders aan het shirtje zouden kunnen herkennen. Dit is maar een klein voorbeeld van de verbondenheid die de familie en het bedrijf altijd getoond hebben met de streek waar ze werkten en met het verenigingsleven dat daar bloeide.

Een van de activiteiten waarmee het bedrijf ook geld verdiende was het slaan van waterputten, voor woonhuizen maar ook  in weilanden om het vee te drinken te kunnen geven. Het was juist hierbij dat het grootste ongeluk wat de familie kon treffen gebeurde; bij een ongeluk in een weiland kwam de oudste zoon Sjang om, die met zijn vader meewerkte. De jongere zoon Mathieu, die zijn leertijd doorbracht in Swalmen om het loodgieterswerk goed onder de knie te krijgen, werd toen gevraagd om zijn plaats in het familiebedrijf in te nemen.

In het midden van de vijftiger jaren leidt de komst van de Beatrixmijn tot een ware bouwbonanza in de regio en het bedrijf groeit snel uit tot 6 werknemers die dag en nacht in touw zijn met rioleringen aanleg, loodgieterswerk, daken leggen en dergelijke. De goede relaties met de leidende aannemers in Limburg dateren uit die tijd. De aannemers wisten dat je met- en op Pleunis kon bouwen.

Toen de familie Pleunis in 1931 naar Berg verhuisden hadden zij als overburen de familie Peters. De eerste werknemer van Pleunis was Jo Peters, die ver vóórdat hij een arbeidscontract had, als kleine jongen, al dikwijls met Martin en Mathieu mee was geweest op een karwei in het veld.

In 1969 kreeg de firma met de bouw van de Petrusberg, het bejaardentehuis in Sint Odiliënberg de grootste opdracht in haar bestaan en het wordt duidelijk dat de organisatie wat meer gestructureerd moet worden; ook het bedrijfsterrein zelf wordt wat krap, zeker als de groei blijft aanhouden.

Begin 70-er jaren wordt een groot stuk grond aangekocht aan in Sint Odiliënberg tussen ’t Sittert en de Bosscherweg. Het woonhuis wordt aan de Bosscherweg gebouwd, dicht bij de sportvelden en de loods en het bedrijf verhuizen naar de andere kant van het terrein. Het bedrijf heeft nu voldoende mogelijkheid tot uitbreiden.

1973: Het 50-jarig bestaan van de firma gaat niet ongemerkt voorbij. Pleunis gaat met 45 werknemers en 20 familieleden op 20 oktober (9 0ktober is de 50 jaar) naar het zonnige Mallorca. Ook dit wordt professioneel aangepakt. Mathieu gaat vooruit om ter plekke alles te regelen en stuurt in juni aan alle medewerkers het programma voor de oktoberreis compleet met tips voor de reis. O.a. staat in die tips onder de G van Gezondheid: “op dit eiland moet u erg voorzichtig zijn met: zon, water en ijs”.

In die 50 jaar (1923 – 1973) is de techniek revolutionair veranderd maar zijn de klanten ook veeleisender geworden en is de norm van wonen enorm toegenomen. De toilet-, badkamer maar ook keuken waren zo veranderd dat Mathieu zich realiseerde dat specialisatie noodzakelijk werd.

Die specialisatie werd doorgevoerd op de diensten die het bedrijf aanbood: teruggebracht naar loodgieterswerk CV, riolering en dakwerk. Het personeel moest beter geschoold worden en de organisatie moest aan aangepast worden aan het groeiende personeelsbestand: Jo Peters en Gijs Sars werden benoemd als directeur. De samenwerking met de merken die die door Pleunis gevoerd wordt is intensief. Er wordt zeker gemaakt dat het personeel de producten door en door kent, hierbij hoort dan ook een bezoek aan de fabriek, zoals het bezoek dat op 26 april 1985 werd gebracht aan de firma Joh. Vaillant in Reimscheid.

vaillant

Bezoek aan Vaillant, Mathieu Pleunis, middelste rij 2e van links

Het personeelsbeleid bleef gericht op het zoeken naar kundige, loyale harde werkers die zouden passen in een hecht team. Als werknemer wist je dat je gewaardeerd werd en dat je baas, waar hij kon, zou helpen als er problemen waren. Dit was de tijd dat bedrijven in hun doelstellingen opnamen dat “de grootste kracht van het bedrijf lag in haar kundige medewerkers”. In de negentiger jaren veranderde dit bij de meeste bedrijven; de belangen van de aandeelhouder kwamen centraal te staan. Maar niet bij Pleunis.  Daar staat “arbeidsvreugde en veilig werken” nog steeds in het beleid van de firma. Dat betaalt zich terug in het uiterst geringe verloop van personeel dat Pleunis, tot op de dag van vandaag inderdaad sterk maakt.

Op 1 oktober 1997 neemt Jac Janssen het bedrijf, inclusief de 55 medewerkers over. Jac  had 26 jaar in een aannemersbedrijf gewerkt en was toen overgestapt naar een accountant firma. In die hoedanigheid had hij ook de firma Pleunis leren kennen en toen de mogelijkheid zich voordeed kocht hij het bedrijf op.  De filosofie van het bedrijf bleef behouden maar de organisatie werd wel onder handen genomen. Administratie en orderverwerking werden gedigitaliseerd maar ook de taken en bevoegdheden van alle medewerkers werden vastgelegd in precieze taakomschrijvingen en om dit proces zorgvuldig te besturen werd de firma gecertificeerd (o.a. ISO 9001, VCA). 

Tegelijk werd gewerkt aan de uitbreiding van het product programma waarbij met name alle nieuwe technieken voor centrale verwarming werden opgenomen. Om aanvaardbaar te zijn als specialist moet een bedrijf de mogelijke alternatieven van aansturing van die verwarming kennen en kunnen aanbieden. Dat betekende dat het personeel op alle nieuwe technieken en oplossingen moest worden bijgeschoold. Die bijscholing gebeurt in de praktijk door de aanbieders van de apparatuur die Pleunis Installaties gebruikt. Op dit moment worden producten en installaties gebruikt van: Bosch, Dyka, Grohe, Honeywell, Intergas, Itho Daalderop, Nefit, Radson, Remeka, Vaillant en VSH; allemaal merken van wereldnaam. Bewust werd gekozen voor kwaliteitsmerken; de klant moet kunnen vertrouwen op het materiaal dat Pleunis Installaties gebruikt.

jac janssen

Jac Janssen

Het bedrijf heeft nu een duidelijke management structuur. De  directeur is de voorzitter van het management, waartoe verder behoren, het hoofd bedrijfsbureau, de bedrijfsleider en de technisch adviseur.

Het benutten van innovaties in de techniek is nog steeds een van de doelstellingen van het bedrijf. Zo bezoeken medewerkers van de firma toonaangevende beurzen zoals ISH in Frankfurt. De ISH is de werelds grootste beurs voor badkamers, energie in de bouw, air conditioning en verwarming.

Pleunis Installatie is uitgegroeid tot een bedrijf dat er wezen mag en waar de Roerstreek trots op mag zijn. Zij hebben 8.000 CV ketels in onderhoud, werken nauw samen met de leidende aannemers van Limburg.

De bouwsector in Nederland gaat sinds 2009/2010 door een diep dal en in Limburg met zijn vergrijzende bevolking is dit zelfs dieper dan in de rest van Nederland. Het bedrijf heeft alle maatregelen genomen om deze moeilijke tijd te kunnen overbruggen en als de verwachting correct is dat per eind 2014 de eerste verbeteringen zichtbaar worden, dan zou het herstel wel eens erg hard kunnen gaan als de vele projecten die momenteel nog in de ijskast staan weer actueel gemaakt worden. De bedrijven die dan gezond uit het diepe dal de zon weer voelen zullen het dan erg druk krijgen.

Pleunis bereid zich daar grondig op voor:

Vakkundig personeel. De uitspraak van Mathieu bij het gouden jubileum in de 70 jaren geldt nu nog sterker: “Veer zeen oetgerös wiej eine dokter, veer zeen compleet ingerich mit semafoon installatie en sjtoan daag en nach kloar”. Gericht wordt gezocht naar kennis en ervaring en wordt via scholing en bezoek aan beurzen de nieuwste kennis opgehaald. Leerlingen op de monteurs cursus van de Gilde Opleidingen in Roermond krijgen de mogelijkheid 3 dagen per week bij Pleunis Installaties te werken en krijgen 2 dagen per week onderricht op school. Ook met ZZP-ers in de omgeving worden nauwe kontakten onderhouden.

Leveren van maatwerk. Marc Pleunis leidt het bedrijfsbureau waar met behulp van de modernste technieken de wensen van klanten vertaald worden naar de nieuwste technische oplossingen.

Specialisatie van diensten
- CV Ketels
- Duurzame energie, waar dit gebruikt wordt voor verwarming.
- Loodgieterswerk
- Service en onderhoud.

Een beleid dat toekomst gericht is
- Goed rendement, om kwaliteit te kunnen blijven leveren is een acceptabel rendement een absolute voorwaarde.
- Continuïteit. Hier is zowel een goede klantenbinding (prijs/kwaliteit verhouding) als een goede samenwerking met provincie, gemeenten, aannemers en al diegenen die opdrachten kunnen geven dan wel beïnvloeden.
- Arbeidsvreugde en veilig werken. Hier worden de waarden die in 90 jaar goud waard zijn gebleken voortgezet zoals
               -Een platte organisatie.
               -Een mensgerichte aanpak.
               -Duidelijke bevoegdheden en taken met ruimte voor eigen inbreng.
               -Persoonlijke kwaliteiten stimuleren

Pleunis Installaties, zowel de individuen binnen het bedrijf als het bedrijf zelf staan midden in de gemeenschap waar zij gevestigd zijn. Dat blijkt uit de vele banden die er bestaan met de plaatselijke verenigingen. Op de vraag van de heemkundevereniging hoefde de heer Janssen niet lang na te denken: Ja wij steunen dat initiatief.

Heemkundevereniging Roerstreek
Alex Peeters    Hans Brink

24 uur servicedienst
bij storingen!
0475 53 24 51
of vul ons contactformulier in