Skip to main content
0475 53 24 51 (Storing? 24 uur service)    pleunis@pleunisinstallaties.nl

Onderhoudscontract

Regelmatig preventief onderhoud aan uw cv-(combi) toestel draagt bij aan een optimale conditie van uw installatie. Bij de onderhoudsbeurt wordt het cv-toestel gecontroleerd, afgesteld, schoongemaakt en op feilloze werking gecontroleerd. Mankementen worden vroegtijdig gesignaleerd en verholpen.

Met het service- en onderhoudscontract van Pleunis installaties wordt voorzien in een 2-jarig onderhoud, waarbij de kans op een storing kleiner wordt en de levensduur wordt verlengd. Mocht zich echter tussentijds toch een storing voordoen, dan wordt deze zonodig direct verholpen.

Het contract biedt u overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden zekerheid voor een jaarlijks vast bedrag.

De prijs van een service- en onderhoudscontract bedraagt € 151,37 per jaar.
Deze prijzen zijn inclusief arbeidsloon, voorrijkosten en BTW doch exclusief materiaalkosten.

Om een contract te kunnen afsluiten zal er voor rekening van cliënt, preventief onderhoud alsmede een toestelkeuring moeten plaatsvinden. Pleunis installaties behoudt zich het recht voor toestellen uit te sluiten. Bij het afsluiten van het contract wordt over de nog resterende maanden van het lopende kalenderjaar de contractprijs per jaar naar evenredigheid aan u in rekening gebracht. Vervolgens betaalt u in januari van het daarop volgende jaar de volledige contractprijs per jaar.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u gaarne naar de Algemene Voorwaarden Pleunis installaties.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een service- en onderhoudscontract verzoeken wij u het formulier aanvraag onderhoudscontract in te vullen. Een aanvraag per telefoon kan natuurlijk ook.

iconpdf Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)

iconpdf Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen

iconpdf Algemene Voorwaarden Pleunis Installaties voor Service- en onderhoudscontract